• Čvc : 31 : 2018 - Výběrové řízení na ředitele/ ředitelku MŠ, ZŠ a SŠ v Krnově
 • Čer : 8 : 2018 - Nový program Staleté kořeny ke 100. výročí založení ČSR
 • Čer : 5 : 2018 - Setkání křesťanských učitelů v Liberci 7. června
 • Kvě : 31 : 2018 - Setkání pražských křesťanských učitelů 6. června
 • Kvě : 30 : 2018 - Květnový modlitební večer učitelů a lektorů v Brně

Informace v České jazyce/ Information in English language.

Síť křesťanských učitelů usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří  na školách působí a také křesťanské školy.

Hlavní cíle sítě:

 • Propojení křesťanů působících ve školách
 • Posílení křesťanského vlivu v českých školách
 • Podpora křesťanů v jejich profesní úloze učitele
 • Propojení s obdobnými profesními skupinami v zahraničí
 • Sdílení know-how a materiálů

Nabízí učitelům, připravuje:

 • Propojení na Facebook skupině Křesťané ve školství
 • Emailové aktuality, pozvánky, materiály, inspirace
 • Sadu Exit316 do škol pro přihlášené
 • Databáze křesťanských lektorů působících na školách
 • Konference – setkání SKU jednou ročně
 • Distribuce vhodných křesťanských materiálů z českých zdrojů i zahraničí
 • Příprava balíčků Projektových dnů např.  „O čem je Bible“ atd.
 • Podpora Etické výchovy a angažovanosti křesťanů
 • Učitel jako vedoucí, vzor, poradce – v osobním vztahu s žáky atd.
 • Kurikulární podpora křesťanského vlivu

Proč?

Uvolnění poměrů po roce 1989 přineslo obrovský nárůst počtu křesťanů v pedagogických profesích, které byly dříve věřícím lidem zapovězeny. V ČR vyrostla nová generace věřících učitelů, mnoho křesťanských škol a organizací spolupracujících se školami, takže dnes stojíme před situací, kdy jsou naše možnosti jako křesťanů ovlivnit oblast školství relativně velké. Jedinou otázkou je, zda využijeme příležitostí, které se nám otvírají a budeme koncentrovat zkušenosti a spolupracovat. I proto Česká evangelikální aliance ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých iniciovala vznik sítě křesťanských učitelů. Učitelé jsou lidé, kteří mají významný vliv na novou generaci v našem národě a současný vývoj okolo zavádění etické výchovy do škol i živé diskuse nad dalšími otázkami nás jen utvrzují, že má vytvoření takovéto sítě smysl. Věříme, že umožní věřícím pedagogům být jednoduše informováni o tom, co se děje ve sféře jejich vlivu a jaké možnosti se pro ně aktuálně nabízejí. Dlouhodobě jako Česká evangelikální aliance chceme vzbudit zájem církve o oblast vzdělávání a předložit ji jako zajímavou, schůdnou, zdolatelnou, atraktivní a smysluplnou cestu k proměně společnosti. Věříme, že se spolupráce mezi věřícími učiteli může rozvinout podobně, jako u jiných křesťanských profesních sdružení, jakými jsou například právníci nebo zdravotníci, a že se tak tématům školství z křesťanského pohledu dostane alespoň takové pozornosti, kterou si zaslouží.

Mapa členů sítě křesťanských učitelů:

Zobrazit mapu Křesťanští učitelé a lektoři na větší mapě

Kdo za sítí stojí:

Síť křesťanských učitelů byla založena ze společné iniciativy Evangelikální aliance Křesťanské akademie mladých.

Kontaktními osoby jsou:

 • Jiří Unger předseda EA tel. 777 842 000
 • správce Jan Kuklínek tel. 774 498 370  jkuklinek(zavináč)kam.cz
  • lektoři, konference a lektorská akademie
 • koordinátorka Hana Martináková 737 637 033 hmartinakova(zavináč)kam.cz

Od října 2013 začala působit pracovní skupina sítě křesťanských učitelů ve složení:

 • PaedDr. Milan Pecka– předseda pracovní skupiny
 • Mgr. Jan Kuklinek– správce SKU
 • Mgr. Petr Herman – zástupce za střední a křesťanské školy
 • Tomáš Řehák– zástupce za lektory
 • Mgr. Renáta Janotová– zástupce za učitele sekulárních a základních škol
 • PhDr. Jan Hábl Ph.D. – zástupce za vysoké školy a církve
 • Mgr. Jiří Tomiczek -– zástupce za ředitele sekulárních škol
porada pracovní skupiny 15.4.2016
 

Přihlaste se pro odběr novinek

* Povinné údaje
 

Daniel Movement

Posted on Srp - 19 - 2018

Komentáře nejsou povoleny

Křesťan za katedrou v...

Posted on Srp - 10 - 2018

Komentáře nejsou povoleny

Výběrové řízení na ředitele/...

Posted on Čvc - 31 - 2018

Komentáře nejsou povoleny

Lektorská konference

Posted on Čvc - 15 - 2018

Komentáře nejsou povoleny

Hledá se učitel do...

Posted on Čvc - 14 - 2018

Komentáře nejsou povoleny

Setkání pražských křesťanských učitelů...

Posted on Lis - 29 - 2017

Komentáře nejsou povoleny

CEMACH – soutěžní projekt...

Posted on Zář - 20 - 2013

Komentáře nejsou povoleny

Setkání křesťanských učitelů v...

Posted on Čer - 2 - 2016

Komentáře nejsou povoleny

Hus na Masarykově střední...

Posted on Pro - 15 - 2016

Komentáře nejsou povoleny

Křesťanská škola Brána, ZŠ...

Posted on Zář - 18 - 2017

Komentáře nejsou povoleny

Partneři

 • Česká evangelikální aliance
 • KAM
 • Nadace Mezinárodní potřeby
 • F-nadace