• Čer : 8 : 2018 - Nový program Staleté kořeny ke 100. výročí založení ČSR
  • Čer : 5 : 2018 - Setkání křesťanských učitelů v Liberci 7. června
  • Kvě : 31 : 2018 - Setkání pražských křesťanských učitelů 6. června
  • Kvě : 30 : 2018 - Květnový modlitební večer učitelů a lektorů v Brně
  • Kvě : 26 : 2018 - Křesťanská škola v Praze hledá IT manažera

Stanislav Pietak  přinesl 6. října na setkání v Ústí nad Labem téma: Osobní cesta křesťanského učitele. Setkávání křesťanských učitelů je prostorem pro výměnu zkušeností, povzbuzení a společné zamyšlení na nad biblickým textem. Koná se zhruba jednou měsíčně od 17 do 19 hodin v prostorách Církve bratrské, adresa a sídlo sboru: http://cb.cz/usti/jaws/index.php/page/4.html Setkání připravila a kontaktní osobou je: Lucie Granátová, elgranat@seznam.cz

Z přednášky Stanislava Pietaka:

„Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“ Janovo evangelium 12 kapitola, verš 25-26.

Start – profesní dráha začíná přípravou a nástupem do služby učitele. Duchovní cesta začíná znovuzrozením. Pán Ježíš říká učiteli Nikodémovi – J 3,3.10: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží… Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? …“ Děje se to skrze Boží slovo – 1Pt 1,23: „Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného skrze živé a věčné slovo Boží.“